Freund

K16-P4 Cirkelsåg

Enhands cirkelsåg för universal användning.