Produkter

Slakt

Detec projekterar och levererar kompletta slaktlinjer för svin, boskap och får/lamm. Vi utför även ombyggnader på befintliga linjer samt finns till hjälp vid komplettering av enskilda maskiner och reservdelar.

Freund är globalt ledande inom tillverkning och distribution av säker och effektiv utrustning för slakt.

Accels and Shelvoke är världsledande inom tillverkning av högpresterande bultpistoler, reservdelar och ammunition för säker och trygg bedövning av slaktdjur.

JWE Banss är leverantörer av kompletta slaktlinjer och kompletta processystem.

El bedövning

Bultpistoler

Gris

Pneumatiska, elektriska och hydrauliska handverktyg

Ammunition

Boskap

Vakuumsug- system

Reservdelar

Service

Trimmers och skinners

Service

Reservdelar

Kompletta lösningar för hela värdekedjan inom slakt. Fullsortiment med högkvalitativa lösningar.

Gris

Boskap

Får / Lamm

Software & Automation

Styckning

Detec projekterar kompletta styckningssystem för både små och stora anläggningar. Systemen är alltid kundanpassade utifrån kapacitet och kundönskemål. Med en stor del standardkomponenter vilket ger kostnadseffektiva lösningar, enkelt underhåll och effektiv produktion.
 
Vi utför service och reparationer inom styckningsteknik samt levererar reservdelar.

Frontmatec är en världsomspännande leverantör inom styckning och logistik utrustning.

Freund är en globalt ledande leverantör av stycknings utrustning för olika ändamål och kapacitet.

Weber är en ledande maskin leverantör inom process av kött. De använder sig av avancerad och effektiv teknik för att kunna tillgodose kundernas högt ställd krav.

Manuell eller automatisk grovstyckning av svin

Pneumatiska, elektriska och hydrauliska handverktyg

Avsvålnings maskiner

Styckningslinjer med bandtransportörer

Trimmers och skinners

Skinners

Styckningslinjer med backsystem

 Logistik system

Siebeck erbjuder ett brett sortiment och har lång erfarenhet som globalt ledande leverantör av knytmaskiner för olika ändamål.

Knytning av kött, kyckling och grönsaker

Knytning av andra typer av produkter och livsmedel

Hygien

Vi tillhandahåller maskinell utrustning för att säkerställa högsta hygienstandard för olika livsmedels industrier. Utrustningarna kan bestå av enskilda maskiner så som sko / stövel tvättar eller kompletta hygienområden bestående av både små och större hygienslussar. Dessa placeras i regel strategiskt mellan produktion och personalutrymmen och fångar upp personalflödet vilket leder till att hygienkraven säkerställs.
 
Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål samt designade för enkelt handhavande och tål att placeras i en tuff miljö.

Itec hygien är ledande leverantör inom hygien process och deras produkter kan användas i en mängd olika branscher inom livsmedelsindustrin.

Peböck tillverkar effektiva diskmaskiner till livsmedelsindustrin.

Kundanpassade hygienlösningar

Backdisk

Hygienslussar i olika storlekar

Skänkvagns disk

Handdesinficering och handtvätt

Sko och stövel rengöringsmaskiner