Produktsortiment

Våra leverantörer är globalt ledande inom tillverkning och distribution av säker och effektiv utrustning för slakt och styckning.

Elbedövning

Korrekt bedövning spelar en väldigt viktig roll i en slakt process. Etiska krav på djurskydd i kombination med ett hållbart och kostnadseffektivt utförande med optimal köttkvalité. Vi erbjuder den perfekta lösningen med ett omfattande produktsortiment för bedövning. Förprogrammerade bedövnings cyklar med inspelningsfunktion för transparant dokumentation av bedövnings processer. Få tillgång till daglig, veckovis eller månadsstatistik på bedövnings resultat via web. Godkända enligt EU-förordning 1099/2009.

Slakt

Produktgruppen slaktredskap utökar vårt maskin sortiment med den senaste tekniken inom process av kött. Dessa maskiner karaktäriseras genom deras robusta design kombinerat med de viktigaste egenskaperna för optimal, användarvänlig drift i er dagliga slakt verksamhet. Produkter är konfigurerbara och kan anpassas efter användarens behov.

Trimmers

Trimmers är ett kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg, Freund tillverkar trimmers av hög kvalité som används för att effektivisera ens produktion. Effektiviteten och kvalitén på verktyget har stor inverkan på slutproduktens kvalité och avkastningen på verktyget.

Styckning

Grovstycknings verktyg som cirkelsågar och stycksågar erbjuder en toppmodern teknologi med den högsta kvalitén. Anpassad för varje applikation, de enskilda produkterna ger rätt konfiguration för alla typer av processer inom stycknings området. Säkerhet och flexibilitet vid hantering av sågar ligger lika mycket i centrum i denna produktgrupp som den höga kvalitén.