Ny slaktlinje till Furuseth, Norge.

Sommaren 2021 installerades en ny slaktlinje för gris av Detec.

Plattform för uttag av tarmpaket, samt sågning av bröstben.

Utförande av installationen:

För att säkerhetsställa att produktionen kunde fortgå under installation byggdes en tillfällig passage till kylrummet. Detta för att vissa delar av befintlig produktionslinje skulle stängas av för att arbetet med montering av balk kunde påbörjas. Enligt plan stängde slakteriet ner produktionen för semester när den delen var klar och montering av balk, underbanor, vändhjul, rörbanor och kedja kunde fullföljas i resterande delar.


En ny horisontell piskmaskin installerades i linjen. Även en automatisk tarmtransportör integrerades i plattformen för uttag av tarmpaket, se bild ovan. Den fungerar på så sätt att operatören släpper ner tarmpaketet på ett drivband som automatiskt styr tarmpaketet ner i rätt skål. Skålarna går sedan upp till veterinärsplattformen där veterinärerna kontrollerar tarmpaket och organ. Är tarmpaketet utan anmärkning töms skålarna och rengörs och tillhörande slaktkropp fortsätter på ordinarie bana för vidare process . Behövs där däremot vidare inspektion kan veterinärerna med hjälp av ett vred styra in berörd slaktkropp på en separat bana för fortsatt undersökning.


Totalt installerades 5 st drivna bansystem och 2 st elevatorer med sammankoppling från får och lammlinjen samt kylrum. Installationen tog ca. 5 veckor att genomföra.


Utrustningen har levererats av JWE Banss som med nära samarbete med Detec projekterar kompletta toppmoderna slaktlinjer efter kundens behov. https://jwebanss.de/

Programmering och el är utfört av Lindsténs elektriska/Bravura. Efter många samarbeten genom åren har det stor erfarenhet av slakteribranschen och vi har stort förtroende för dem.

Rune tar hand om första testgrisen som går genom nya linjen.

Samarbete med Furuseth

Vår främsta kontakt på Furuseth har varit produktionsledaren Rune Morten Johansen. Rune har under installationens gång varit väldigt engagerad i vårt arbete när det kommer till planering och utförande. Detta hjälper både oss och Rune. Det är Rune som bäst vet vilka förutsättningar som krävs för att deras produktion ska var så bra och effektiv som möjligt.
Med ett nära samarbete med kunden blir vi som bäst och kunden får resultat enligt önskemål!

Är kunden nöjd är vi nöjda!

Vi alla på Detec tackar Furuseth för ett bra samarbete under denna period och hoppas vi ses snart igen!

Före och efter bild.