SVSS – Ånga-vakuum-desinfektionssystem

För effektivt avlägsnande av kontaminering och minskning av utvecklande av bakterier på slaktkroppar.