ST40-13 Sticksåg

Sticksåg för generella användningsområden för boskap, gris och får.