HSK8-P3 Handskinner

Hand-Skinner används för att snabbt och enkelt ta bort översta hudlagret på grishalvor, verktyget är pneumatiskt och skär på ett djup på 3,5 mm.